Không start đuợc services Print spooler

Việc cài đặt máy in với nhiều người sẽ không hề khó, nhất là với những ai biết về công nghệ. Nhưng đôi khi trong quá trình cài đặt, bạn sẽ gặp một số lỗi khiến quá trình cài đặt bị dừng lại. Chẳng hạn như báo lỗi The print spooler service is not running khi chúng ta cài máy in trên Windows 10, 8.1 hoặc 7. Quá trình cài đặt sẽ không thể tiếp tục, ảnh hưởng đến công việc của người dùng. Vậy làm sao có thể khắc phục lỗi The print spooler service is not running khi cài đặt máy in Khi vaof Services vẫn không khởi động được print spooler?

Bước 1: Khởi động Windows ở chế độ safe mode
1.1 Khởi động máy và nhấn F8 trong khi máy bắt đầu khởi động chuẩn bị vào Windows. Sẽ hiện ra BOOT menu của Windows.
1.2 Chọn SAFE MODE khi menu Windows Advanced Options hiện ra và nhấn Enter
1.3 Khi chọn xong thì sẽ trở lại menu chọn hệ điều hành nào. Chọn Windows đang cần vào và nhấn Enter.


Bước 2: Xoá spool printer và driver files
Trong chế đố safe mode xoá tất cả những file điều khiển máy in tại thư mục:
* \Windows\System32\Spool\Printers 
* \Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

Bước 3: Sửa chữa trong Registry
3.1 Khởi động Registry Editor: Bấm vào nút Start chọn lệnh Run gõ "regedit" nhấn Enter
3.2 Tìm đến địa chỉ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet \Contro l\Print\Environments\Windows NT x86
Xoá hết các máy in chỉ giữ lại 2 sub key "Drivers" và "Print Processors"
3.3 Tìm đến địa chỉ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet \Contro l\Print\Monitors
Xoá hết các sub key chỉ giữ lại "BJ Language Monitor", "Local Port", "PJL Language Monitor ", "Standard TCP/IP Port ", "USB Monitor".

Bước 4:
Khởi động lại máy. Và tiến hành cài mới lại driver máy in là OK

  • 3988

LIÊN HỆ