Hack pass wifi WEP key

Yêu cầu:

- Card wireless là card intel 3954/abg

 - hệ điều hành linux Backtrack V3 ( Chạy trực tiếp trên CD hoặc USB   Tải tại đây )

- Một access point phát wifi có đặt password mã hóa dạng WEP

- Driver card wireless trên Linux ( search Google nhé)

- Khởi động HDH BackTrack lên bạn nhấn vào biểu tượng System trên Desktop và gõ vào thanh địa chỉ /root/ bạn sẽ thấy giao diện thế này  

-Rùi bạn copy file Driver card wireless của máy bạn kiếm được trên Google copy vào forder này ( Driver card wireless intel 3945/abg là file iw.tar.bz2)

- Rùi click vào biểu tượng Konsonle trên Desktop rùi điền: iwconfig để kích hoạt card wireless

- Kích hoạt card wireless lên đã bằng dòng lệnh iwconfig
  +Trước khi load driver ipwraw thì phải unload driver có sẵn đi: modprobe -r iwl3945
  +Sau đó load ipwraw lên: modprobe ipwraw
  +khi bạn load thành công ipwraw rồi thì card wifi luôn ở chế độ monitor sẵn sàng để dò wep.

- Rùi kích hoạt lại card wireless: iwconfig

- Chuyển card wireless sang dang Monitor: airmon-ng

- Để dừng chế độ interface thông thường của card: airmon-ng stop ath0

- Để khởi động lại adapter ở chế độ monitor: airmon-ng start wifi0

- Rà xem có AP nào xung quanh không: airodump-ng --ivs --write oxhelen wifi0

- Bạn sẽ nhìn thấy các địa chỉ MAC,kênh vô tuyến (channel),kiểu mã hóa,tên mạng(SSID) của các AP đang phát sóng trong khu vực, hãy chọn lấy 1 cái.
- giả sử ta chọn 1 cái AP có thông số :
   + BSSID: 00:1C:F0:E4:AC:09
   + Channel: 6
   + Kiểu mã hóa: dĩ nhiên là phải chọn thằng mã hóa WEP
   + ESSID: dlink

- Rùi chọn chương trình nay theo hình bên dưới nhé:

- Giao diện SpoonWeb nè có 4 phần cần chú ý:

   + Victim Mac : điền BSSID: 00:1C:F0:E4:AC:09 (đã chọn lúc nãy)

   +NET CARD : chọn WIFI0

  + Channel: chọn 6 (đâ chọn lúc nãy)

  +LAUNCH(kiểu tấn công): chọn P0841 REPLAY ATTACK (nếu không hiệu quả có thể đổi cách khác nhé).

- Cuối cùng kết quả của bạn

  • 3277

LIÊN HỆ