How to remove the Windows Licensing Monitoring Service from the evaluation media of Windows 2008 R2 and Windows 7 Operating Systems

Một ngày nào đó server của bạn cách 1 - 2 tiếng tự động shutdows 1 lần. Bạn không tìm ra nguyên nhân? Là do bạn Crack Windows và bị microsoft phát hiện bằng dịch vụ WLMS. Làm thế nào tôi có thể vô hiệu hóa dịch vụ WLMS trên máy chủ được cấp phép của tôi? ... trên máy Windows Server 2008 R2 có nghĩa là đây là phương tiện đánh giá kiểm tra bản quyền của Microsoft..

- Download  ps tools từ   Tải tại đây

-Giải nén file zip ra thư mục gốc C:/

-Mở cmd bằng quyền asministrator

  • -Gõ cd\ Enter và gõ cd psexec  Enter
  • -Gõ psexec –I –d –s cmd Enter
  •  
  • Chọn Agree trong hộp thoại PsExec License Agreement
  • Xuất hiện hộp thoại mới cmd của whoami và gõ nt authority\system
  • Run cmd gõ sc delete WLMS để xóa dịch vụ Windows licensing monitoring service
  • Run regedit và theo đường dẫn HKLMàSystemàCurrentControlSet àServices
  • Xóa key WLMS
  • Xong
  • 93591

LIÊN HỆ