Backup and Restore System State Windows Server 2008

Khi xét về khía cạnh kỹ thuật, tiện ích Windows Server Backup là 1 phần miễn phí của hệ điều hành, sử dụng công nghệ tạo image từ ổ đĩa dựa trên các khối lưu trữ – Block, do vậy tốc độ hoạt động sẽ nhanh hơn cũng như độ ổn định, tính hiệu quả cũng cao hơn rất nhiều so với cách thực hiện thông thường.

Với Windows Server Backup thay vì một số công cụ hỗ trợ khác, chúng ta có thể tiết kiệm được 1 phần chi phí bản quyền, cũng như mức độ phức tạp khi phải thực hiện trên một hoặc nhiều quy mô hệ thống khác nhau. Còn đối với những người quản trị hệ thống – Administrator thì đây có thể coi là phương pháp tốt nhất để quản lý và giám sát hiệu suất hoạt động của 1 hoặc nhiều hệ thống lớn.

 

1. Backup

- Mở Server Manager --> Chọn Add Features

- Check vào Windows Server Backup --> Chọn Next --> Chọn Install --> Chọn Close

- Vào Administrator Tools -->Chọn Windows Server Backup --> Chọn Backup Once...

-Trong hộp thoại Backup Once Wizard --> Chọn Different Options --> Chọn Next

- Chọn Custom --> Chọn Next

- Chọn Add Items

- Trong hộp thoại Add Items --> Check vào mục System state --> Chọn OK

- Trở về hộp thoại Backup Once Wizard -->Chọn Next -->Chọn Local drives --> Chọn Next

- Chọn Ổ đĩa lưu file backup --> Chọn Next --> Chọn Backup

- Đợi báo Completed --> Chọn Close

- Để thử tính năng backup ta mở Active Directory User and Computer xóa 1 vài OU hoặc user tùy ý.

2. Restore

- Mở Run và gõ msconfig --> Chọn OK

- Trong hộp thoại msconfig --> Chọn Tab Boot -->Check vào Safe boot --> Check vào Active Directory repair

- Chọn OK và restart lại máy để vào chế độ Repair Active Directory

- Mở Windows Backup --> Chọn Recover...

Trong hộp thoại Recovery Winzard --> Check vào A backup restored on another location --> Chọn Next

- Check vào Local drive --> Chọn Next

- Mục Backup location -->Chọn nơi chứa file backup --> Chọn Next --> Chọn tên server --> Chọn Next

- Mục Select BAckup Date -->Chọn Next 

- Check vào System state --> Chọn Next

- Mục Select Location for System State Recovery --> Check vào Original Location --> Chọn Next --> Chọn OK

- Chọn Recovery --> Chọn Yes --> Chọn Restart

- Mở Active Directory User and Computer kiểm tra lại user và OU đầy đủ là OK.

  • 5179

LIÊN HỆ